Karakteristik Tanah Masam

Karakteristik Tanah Masam – Tanah yang subur tentu akan sangat menunjang dalam pertanian maupun perkebunan, akan tetapi ada beberapa jenis tanah yang tidak dapat langsung ditanami tanaman, salah satunya adalah tanah yang bersifat masam.

Normalnya tanah memiliki tingkat pH 6 – 7 untuk disebut netral dan menunjang pertumbuhan tanaman, apabila nilai pH tanah di bawah nilai tersebut maka disebut dengan tanah masam. Secara alami tanah tidak bersifat masam, namun sifat masam ini disebabkan karena berbagai hal.

Tanah yang bersifat masam perlu diolah terlebih dahulu untuk mengembalikan nilai pH-nya kembali netral. Setelah tanah netral maka tanaman yang tumbuh diatasnya dapat tumbuh dengan baik. Tanah yang masam juga mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

  1. Memiliki pH dibawah 6

Tingkat keasaman atau pH tanah pada tanah masam memiliki nilai dibawah 6 pH. Ini merupakan ciri utama dari tanah yang bersifat masam, Anda dapat mengetahui nilai pH tanah tersebut menggunakan soil pH meter yang dapat mengukur nilai pH tanah dengan akurat.

  1. Memiliki daya simpan air yang sangat tinggi

Ciri kedua dari tanah masam adalah daya simpan airnya yang sangat tinggi sehingga tanah masam lebih dapat menyimpan air dibandingkan tanah dengan pH normal. Hal ini akan membuat tanah lebih lembek dan melarutkan banyak unsur hara yang dikandungnya.

  1. Memiliki kapasitas penyangga basa yang sangat besar

Tanah yang bersifat masam memiliki kapasitas penyangga basa yang sangat besar daripada jenis tanah yang lainnya.

  1. Ada keracunan unsur Al, Mn, dan Fe pada tanaman

Apabila tanaman yang ditanam pada suatu tanah diindikasikan mengalami keracunan AI, Mn dan juga Fe maka tanah tersebut bersifat masam.

  1. Memiliki kandungan N, P, K, Ca, Mo dan Mg yang sangat rendah

Tanah yang bersifat masam menyebabkan kandungan unsur seperti N, P, K, Ca, Mo dan juga Mg yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis tanah yang memiliki pH normal.

  1. Pengikatan unsur N dan kegiatan mikroba menurun

Kegiatan mikroba yang terdapat di dalam tanah masam juga akan menurun sehingga menyebabkan kemampuan pengikatan unsur N meningkat.

  1. Unsur mg dan kapur dapat bertukar rendah

Unsur seperti Magnesium dan juga kapur dapat bertukar rendah di tanah yang bersifat masam.

  1. Terkadang disertai kekurangan unsur Cu dan S

Kandungan unsur – unsur seperti Cu dan S sering berkurang di dalam tanah yang bersifat masam.